0762-71 27 57

Dina personuppgifter

Fracka.se värnar om din integritet och säkerhet. Här har vi sammanställt viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.
Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse.
Vi samlar också in uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund. Till exempel behöver
vi registrera din adress för att kunna skicka en produkt till dig.
Vi samlar in uppgifter när du skapar ett konto hos oss, administrerar ditt användarkonto, köper en
produkt, recenserar en produkt, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi
får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och
produkter, exempelvis genom användning av cookies eller genom meddelanden du skickar till oss, t
ex e-post till vår Kundtjänst.
Uppgifter som vi samlar in
Vilka personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget, dina val, inklusive dina inställningar för
kommunikation och integritet, och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter
som vi huvudsakligen behandlar är följande:
Namn och kontaktuppgifter som postadress, e-postadress och telefonnummer.
Uppgifter kopplade till ditt användarkonto, som användarnamn och lösenord.
Betalningsuppgifter som behövs för att du ska kunna betala för dina köp, till exempel
kreditkortsnummer.
Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om vilka produkter du köper, kostnad, tid för köp och utnyttjade
rabatter.
Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet, t.ex information om du surfar på en
mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra
digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker och
programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan innefatta information om IP-adress och
inställningar som t.ex språkinställningar.
Övrigt. Vi samlar in övrig information som du skickar till oss, exempelvis innehållet i e-
postmeddelanden eller feedback och recensioner.
Insamling och delning av uppgifter
Alla uppgifter samlas in på laglig grund, som beroende på typ av uppgift är någon av Fullgörande av
avtal, Samtycke, Fullgörande av rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.
Då vi använder oss av tredjepartsleverantörer av betaltjänster eller frakt delar vi tillämpliga
uppgifter med dessa. Respektive tredjepartsleverantör är själva personuppgiftsansvariga för sin
behandling av dina personuppgifter.
Utdrag ur register och radering av personuppgifter
Du kan alltid begära att ta del av de personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan också begära att vi
raderar dina personuppgifter. Kontakta vår kundservice, så behandlar vi din begäran inom rimlig tid,

normalt inom 30 dagar. Om vi raderar dina uppgifter finns det risk för att tjänster slutar fungera för
dig, och att vi inte kan fullgöra vissa avtalade förpliktelser.
Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad tekniker och metoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst,
användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger i system som har
begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis
kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi ställer
krav på våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och
våra säkerhetsrutiner.

SHOPPINGKASSE 0

RECENTLY VIEWED 0